Humán Platform

A kultúra, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás területén dolgozók oroszlánrészt vállalnak a társadalom működtetésében, az életminőség javításában, a társadalmi felemelkedés előmozdításában. Mi, alapító szervezetek a Humán Platformot azért hoztuk létre, hogy felismertessük a közvéleménnyel a szféra jelentőségét, és közös erővel próbáljuk kiharcolni szakmai működésünk feltételeinek javítását. Kapcsolat: human.platform@gmail.com


Együttműködés tagszervezetekkel és fejlesztendő szervezetekkel akciók és projektek mentén

Már a jelen időszak (2014 első fele) során is felmerült az a jogos igény, hogy a feldolgozott ismeretek (a watchdog-projekt eredményei) alapján nyíljon mód az érdemi cselekvésre is, úgy az egyes tagszervezeteknek, fejlesztendő szervezeteknek, mint magának a platformnak. Ez - a tagszervezetek részéről mind erősebben jelentkező szempont - indította arra a HP koordinációs munkacsoportját, hogy a szakmai intervenció lehetőségét támogató, flexibilis szervezeti kereteket teremtsünk az aktív tagok részére. Ez nem kizárólag anyagi hozzájárulást jelent, hanem az intervenciós lehetőségek közös, stratégiai kidolgozását, illetve a megvalósuló intervenció szakmai és a szélesebb társadalmi csoportok irányába történő kommunikációjának a segítését is. Nem utolsósorban ezek az intervenciós kísérletek - túl az azonnali reakció lélektanilag is üdvös lehetőségén - több esetben jelentős kooperációs hozzáadott értéket teremtettek, amennyiben szorosabb együttműködést tettek lehetővé az tagszervezetekkel és más aktivista csoportokkal. Ezen intervenciós kísérletek keretét az "Akció-reakció" elnevezésű projekt jelölte ki, amely kifejezetten a tagszervezeti kezdeményezések, események, azonnali akciók támogatását tűzte ki célul. Mivel a HP megalakulásakor épp az egymástól elkülönült szervezetek szakmai összehangolását, illetve ezen szervezetek között a szinergiák létrehozatalát tűztük ki célul, ezért azt gondoltuk, hogy bár a projekthez kezdeményeznünk kellett a pályázat költségvetésének módosítását, mégis, meglátásunk szerint ezzel közelebb kerültünk az eredeti célkitűzések teljesítéséhez, illetve a tagszervezeti igényekhez.

LMBT történeti hónap - 2014. február.

Az LMBT történeti hónap Európa-szerte azért jön létre évről évre februárban, hogy segítse az LMBT emberek életének, kultúrájának megismerését és a történelem (újra)felfedezését. A rendezvény szervezői a Háttér Társaság és a Labrisz Leszbikus Egyesület. A HP hozzáadott értéke a projekthez: 5 rendezvény teljes körű videó dokumentációja és utómunka elvégzése, online terjeszthető (5-10 perces) videók készítése.
http://www.lmbttortenetihonap.hu/lmbt-torteneti-honap-2014
https://www.youtube.com/watch?v=zRJ9cjbrnLM

Együttműködés az Oktatói Hálózatokkal a "Vádirat" projekten - 2014. március 15. - 2014. április 4. a 2010-2014-es időszak felsőoktatás-politikáját értékelték a felsőoktatás területén, a projekt kommunikációjában.
A Vádirat a kormány oktatáspolitikája ellen projekt az Oktatói Hálózat, a Hálózat a Tanszabadságért és a Hívatlanul Csoport tagjainak kezdeményezésére jött létre. Ahogy a projektgazdák fogalmaznak: „A közoktatás teljes elfoglalására és a felsőoktatás leigázására indított kormányzati roham mindenütt romokat és sebesülteket hagyott maga után. E csatatérre mutatva vádoljuk a kormányt a magyar oktatásügy lezüllesztésével, működési feltételeinek drámai mértékű lerontásával, eddigi eredményeink tönkretételével!” A 12 pontba foglalt leírás teljes terjedelmében az Oktatói Hálózat honlapján érhető el, szerkesztett formában pedig a HP watchdog felületén. A HP hozzáadott értéke a projekthez: a projekt sajtótájékoztatójának szervezése, videó-dokumentáció, szórólapok készítése
http://oktatoihalozat.hu/vadirat/
https://www.youtube.com/watch?v=RRZGXa3OBL4

"Nyugtával dícsérd a NAV-ot!" , 2014. február 15.

A Hallgatói Hálózat más civil szervezetekkel közösen szervezett a Horváth András által kirobbantott áfacsalási ügy kapcsán. A HP a hangtechnika biztosításában és a tüntetés kommunikációjában működött közre.

Agóra Oktatáspolitikai alapvetések kerekasztal disszeminációja, 2014. márciustól
Az Agóra Oktatási Kerekasztal célja, hogy lehetőséget nyújtson a magyarországi oktatásra vonatkozó legkülönfélébb álláspontok, vélemények, nézetek kifejtésére. Ezen alapelvek mentén dolgozva hozták létre Oktatáspolitikai alapvetések című kiadványukat, ami online és nyomtatott formátumban is elérhető. A HP hozzáadott értéke a projekthez: nyitó rendezvény, sajtótájékoztató, helyszín biztosítás, vendéglátás, roadshow szervezése/költségeinek vállalása (Eger, Tata, Debrecen)
http://agoraoktatas.hu/

Közönytörő mockumentary, 2014. március

A Hívatlanul Hálózat a közügyekben való részvételre szándékozott buzdítani az embereket egy videó segítségével. A HP a videó elkészítésében működött közre.
A projekt elsődleges célja az volt, hogy minél szélesebb rétegeket igyekezzen elérni azzal az üzenettel, hogy mindenkinek személyesen köze van ahhoz, ami és ahogyan az országban történik, felelőssége és egyben lehetősége is van beleszólni, például az áprilisi választásokon való részvétellel.
https://www.youtube.com/watch?v=aFwvK9Wnq9k

Összefogás a kortárs képzőművészetért - kultúrpolitikai témájú videó készítése, 2014. március

Rövid, 90-120 másodperces videók készítése a cél, melyek a tágabb nyilvánosság számára befogadhatóan kommunikálják az adott, egyébként komplex kultúrpolitikai kérdéseket. A sorozat első darabja A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi státuszával és a kultúrpolitikai térnyerésével kapcsolatban felmerült kritikákat összegzi. A videó elsősorban:az MMA a kultúrában betöltött hegemonikus helyzetét az MMA-nak juttatott privilégiumokat (Műcsarnok, Vigadó és a kiemelkedő költségvetési támogatás), az MMA vezetésének konzervatív és kirekesztő állításait kritizálná, és kommunikálná. A HP a video készítésben és a video disszeminációjában vett részt.
https://www.youtube.com/watch?v=fl3zb4_uWtA

"Pénzeső a Vigadónál", 2014. március

2014. március 14-én adták át a felújított Pesti Vigadó épületét a Magyar Művészeti Akadémiának. A HP a tranzit.hu Akciónap kampány/stratégia munkacsoport tiltakozó akciójának megvalósulásában és kommunikációjában működött közre. Az akció az MMA köztestületi státuszát, valamint idei, a 4 milliárd forintot is meghaladó költségvetését, és azt a kirekesztő alapállást kívánta bemutatni, amelyet ez a köztestület képvisel, amelyben egy, a hazai művésztársadalomhoz képest elenyésző kisebbség diszponál óriási összegek, valamint olyan meghatározó intézmények fölött, mint pl. a Műcsarnok, melynek tulajdonjogát szintén a közelmúltban vette át az államtól. A tranzit.hu akciónap kampány/stratégia munkacsoport akciójában az MMA számára rendelkezésre bocsátott összeg nagyságrendjét volt hivatott szemléltetni, hogy egy ideológiájukat minden körülmények között képviselő, a művészetek terén azt legitimáló szervezettel határozzák meg egy teljes rendszer jelenét és perspektíváját.
https://www.youtube.com/watch?v=5zTa8WEGkCA

"RÓLUNK HOZZÁD"/ Fotózás és aktivizmus workshop és kampány, 2014. áprilisától

A RÓLUNK HOZZÁD résztvevői a roma és nem roma származású középiskolás korú fiatalok, valamint a Kontakt Fotóművészeti Kurzusok Fotózás és aktivizmus tanfolyam fotósai, köztük a Város Mindenkié Csoport önkéntes hajléktalan aktivistái. A résztvevők a fotográfia segítségével fontos társadalmi kérdésekre hívják fel a figyelmet A HP a kampány kibővítésében videók elkészítéséhez és a kommunikációban nyújt segítséget. Folyamatban.
A 2013 őszétől 2014 tavaszáig tartó workshop és kampány első szakasza a közelítésre, az érzékenyítésre, az eltérő kulturális és szociális háttérrel rendelkező fiatal résztvevők kapcsolatainak építésére helyezte a hangsúlyt. A Rólunk Hozzád kampány akció sorozat keretében Budapesten és Pécsett is plakátokat helyeznek el a városi terekben, kint és bent, magán és közintézményekben, iskolákban és azokon kívül is. A cél az volt, hogy egyszerre jelenjen meg a 60 kívánság a terekben, együtt a roma és nem roma fiataloké, a hajléktalan aktivisták és minden további résztvevő üzenete. A kampánynt folytatva a résztvevők videó filmben vallanak önmagukról, megélt helyzetükről, sérelmeikről, mozgósítanak aktív és felelős társadalmi részvételre, szolidaritásra. Önmaguk fogalmazzák meg a problémákat, a célokat, a vágyakat, tudatosítanak a nézőkben erős üzeneteket. Egymásról készítik el a roma és nem roma, a hajléktalan és otthonnal rendelkező résztvevők az érzékeny, mégis erős, határozott, méltóságteljes és empatikus felvételeket, saját nyelvükön megfogalmazva a kérdéseket és a lehetséges válaszokat, követeléseket is. A középiskolás korosztály érzékenyítése, a demokráciát, az alapvető emberi jogokat nemcsak ismerni, tisztelni, de azt igényként megélni a legfontosabb, amit erősíteni szeretnénk. Az akciósorozat célja: erősíteni a véleményalkotási hajlandóságot, és ezáltal a felelős társadalmi jelenlétet és a közügyekben való részvételt. A kampány a személyes vágyak mellett a társadalmi kapcsolatok, a jövőkép, a legfiatalabb, közügyekkel már foglalkozó generáció kérdéseit jeleníti meg, az ő jelenlétükkel, az ő nyelvükön, az ő segítségükkel, képzésükkel, akciókra mozgósításukkal.

Eleven emlékmű, 2014. áprilistól

Az Eleven Emlékmű kezdeményezés a kormány által a Szabadság térre tervezett, az 1944-es német megszállásra emlékező emlékmű tervei nyomán indult. A HP közreműködött a március 24-i flashmob szervezésében, az Eleven Emlékmű üzenetének és koncepciójának kialakításában, valamint a kommunikációban.


Watchdog aktivitás

A watchdog aktivitás révén egy speciális adatbázist (eseménytárat) hoztunk létre, amely a HP szakmai közösségének első, úgy szakmapolitikai, mind az egyes szakterületeken átívelő összefüggésekre rávilágítani szándékozó vállalkozása volt - mint ilyen, a pályázatban vállalt legfontosabb célkitűzés (krossz-diszciplináris gondolkodás és működés) első érdemi megvalósulása. Szándékunk szerint a létrejött leírások és maga az adatbázis jó alapul szolgál a jövőbeni ágazati szakpolitikákhoz és vitairatokhoz is. Olyan szakértői közösséget hoztunk létre, amelynek támogató közreműködése a későbbiekben segíteni tudja a watchdog tartalmi fejlesztését. Ez idáig mintegy 25 ilyen szakértőt sikerült bevonnunk: velük a 2010-2014-es időszak kormányzati működésének összegzését végeztük el. Jelenleg - a tagszervezeti összetétel okán - az oktatás és a kultúra területein tudtuk elvégezni ezt a munkát. A tervezett, illetve vállalt monitorozást a továbbiakban is folytatni kívánjuk, az eddigi területeket kiegészítve a szociális szakmákkal - ugyanakkor a tartalmi szempontok mellett a feldolgozásmód, a formai megjelenítés kapcsán több innovációban is gondolkodunk.
A watchdog aktivitás első fázisában a 2010-2014-es időszak kultúrát és oktatást érintő eseményeit (törvényi változások, emblematikus megnyilvánulások, szakmai szerveződések, demonstrációk, stb.) szándékozott összegyűjteni. Az eseménytár látleletét adja a kormány tevékenységének a két ágazat alterületein, ezekhez egy blogbejegyzésben tartalmi összefoglaló is kapcsolódik. Bővebben a projekt honlapján: http://humanplatform.hu/watchdog

Legfontosabb célkitűzésünk a watchdog kutatások és az effektív aktivista munka összekapcsolása volt: így reméltük az információ szerzésének/feldolgozásának majd a cselekvési lehetőségek kidolgozásának/megvalósításának intenzívebb egybekapcsolását. A 9 támogatott/facilitált tagszervezeti akció/program fontos tapasztalatokkal szolgált; ezek közül most hármat ismertetünk részletesebben. Az oktatásban (ezen belül is leginkább a közoktatás területén) nagyon kevés érdekvédelmi eredménnyel találkoztunk az elmúlt években.

Éppen ezért különösen fontosnak tartjuk az Agóra kezdeményezésében létrejött Oktatási alapvetések című kiadványt, ami a jövőbeni szakmapolitikai törekvések alapdokumentumának is tekinthető. A létrejötte számos oktatási szereplőt mozgatott meg, ennek köszönhetően egy hosszú hónapok alatt, alapvetően önkéntesen végzett munkával megalkotott, jelentős szakmai hozzáadott értéket tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt, írásban rögzített alapelv gyűjteménnyel rendelkezünk, ami hivatkozási alap lehet a döntéshozókkal folytatott minden további kommunikáció során. A leírtak disszeminációja során példás együttműködésben dolgoztak a formális/informális szerveződések. Fontos szempont - ami részben már meg is valósult - hogy a sokféle szerveződés, az esetleges metodikai, oktatás-filozófiai különbségek megtartása mellett képesek legyenek elkerülni az elaprózódást; ennek érdekében a Vádirat és az Alapvetések közötti további szinergiákat erősítenünk kell - ennek lehet formája majd a tervezett oktatási vitairat elkészítése. A képzőművészet területén fontos fejlemény, hogy a friss vezetőséggel működő Fiatal Képzőművészek Stúdiójának első, szakmai szinten is egyedülálló kezdeményezésében sikerrel tudtunk részt venni. Itt egyrészt hiánypótló, a Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatos tájékoztató anyagok (szóróanyagok, videók) elkészítése valósult meg, másrészt egy olyan figyelemfelhívó akció, amelyben nem kizárólag az FKSE körébe tartozó aktivisták, hanem a HP-n belül egymást megismerő szövetségesek tudtak közös fellépést megvalósítani. Ugyanígy részben a képzőművészet területén dolgozók, részben pedig az Oktatási Hálózatban aktív oktatók, egyetemi polgárok találtak közös cselekvési lehetőséget az Eleven emlékmű projekt során, ahol a tudományos, akadémiai háttér és a képzőművészeti gondolkodás (a történettudományi alapvetéseket művészeti happening-sorozattá alakító) aktivisták tudtak közösen gondolkodni, és lehetőséget kínálni másoknak is az értelmes cselekvésre egy alapvetően reménytelennek látszó, államilag instrumentalizált emlékezetpolitikai botrány esetében. Jelentős dilemma, hogy egy-egy ilyen akció/program esetében mi tekinthető sikeres kimenetnek - az állam visszalépése az eredeti tervektől, vagy már önmagában a közös gondolkodás új színterének kialakítására tett erőfeszítéseket is ennek kell tekintenünk?

A jogállami diszfunkcionalitásra tagszervezeteink egyre érzékenyebbek. Munkánkat, és így a pályázati vállalások teljesítését ez annyiban nehezíti, hogy korábban nem kalkulált tagszervezeti kezdeményezésekre kell érdemi módon reagálnunk. Két példa. A pályázat leadásának idején nem tervezhettünk azzal, hogy a képzőművész szcénát egy közéleti szobor állítása kapcsán emlékezetpolitikai, történettudományi kérdések fogják a legerősebben mozgatni, amely kérdések a szakmai önrendelkezésen messze túlmutatnak, az általános jogvédelem irányába. De ugyanígy a Hallgatói Hálózat (és szövetséges kezdeményezéseik), amely eredetileg a felsőoktatási keretszámok megvágása, és úgy általában a felsőoktatási jogszabályok egyoldalú átalakítása okán kezdett el szerveződni, tavaly év végétől az áfacsalások, és egyéb, az egységes közteherviselés anomáliáival kapcsolatos akciók szervezésében találta meg új misszióját. Bár ezek a célok az akár formális, akár informális szerveződések esetében az eredeti, szűken értelmezett szakmai missziótól eltérnek, mégis, a jogállami diszfunkcionalitás teremtette sajátos helyzet okán indokoltnak tartottuk, hogy az új célkitűzésekben is partnerei maradjunk a tagszervezeteknek.

Az általunk vállalt ernyőszervezeti munka, illetve az ehhez szükséges szakmai együttműködések ösztönzéséhez sokkal tágabb stratégiai keretek szükségeltetnek. Jó döntésnek tartjuk az Akció/Reakció pályázat elindítását, és ha ma írnánk a pályázatot, sokkal több ilyen elemet alakítanánk ki annak érdekében, hogy még inkább reagensek lehessünk a tagszervezeti felvetésekkel kapcsolatban. Jelenleg nem adódott ebből problémánk, de érzékeljük azt a veszélyt, hogy a tagszervezeti kezdeményezésekből építkezésnek, illetve az ernyőszervezeti logika érvényesítésének együttes képviselete során nehezen kalkulálható feszültségekkel találkozhatunk még.

A Humán Platform project egyes támogatási sorainak elszámolása:
nctatétel.png

Szólj hozzá! 2014. jún. 28.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása