Humán Platform

A kultúra, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás területén dolgozók oroszlánrészt vállalnak a társadalom működtetésében, az életminőség javításában, a társadalmi felemelkedés előmozdításában. Mi, alapító szervezetek a Humán Platformot azért hoztuk létre, hogy felismertessük a közvéleménnyel a szféra jelentőségét, és közös erővel próbáljuk kiharcolni szakmai működésünk feltételeinek javítását. Kapcsolat: human.platform@gmail.com

Fodor Tamás színész, rendező, a FESZ életműdíjasa az EMMI szakértői testületében (a VI. kategóriában nyilvántartásba vett független színházak tevékenységének támogatására kiírt pályázatok elbírálásában) való közreműködéséért kapott szakértői díjazását a FESZ által alapított Humán Platform kezdeményezésének támogatására ajánlotta fel.

Köszönjük!

Szólj hozzá! 2013. jan. 04.

TÜNTETÉS ELSZÁMOLÁS

Kedves Támogatóink, Szimpatizánsaink!

Ígéretünkhöz híven közöljük a hétfői demonstráció megtartását lehetővé tévő, a Krétakör Alapítvány számlájára beérkezett, illetve a helyszínen a gyűjtődobozokba elhelyzett adományok elszámolását.

Szólj hozzá! 2012. dec. 22.

Hétfőn a Humán Platform demonstrációján a köz-, és felsőoktatási, az egészségügyi, a szociális és a kulturális szakmák képviselői az Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt szólaltak fel.

Beszédet mondott Mendrey László, Ábrahám Máté, Gács Anna, Turai Eszter, Misetics Bálint, Csohány Ágnes és Gulyás Márton.

Köszönjük mindenkinek, aki eljött az EMMI elé, vagy bármilyen módon követte az eseményt!

4 komment 2012. dec. 19.

Kedves Barátaink!

A kormány az alkotmányba akarja írni a hajléktalanság büntetését. Mi a bebörtönzés helyett a lakhatáshoz való jogot szeretnénk az alkotmányba írni, ezért 2012. december 21-én tüntetést szervezünk a Kossuth térre.

MIÉRT TÜNTETÜNK?

Orbán Viktor 2012. november 30-án mondott beszédében „életszerűtlennek” nevezte az Alkotmánybíróság döntését, ami megsemmisítette a köztéri hajléktalanság büntetéséről szóló rendelkezést. A miniszterelnök kilátásba helyezte az Alaptörvény módosítását, és ezzel ő is beállt a hajléktalan emberek ellen két éve folyó hadjáratba, mely szociális megoldások helyett büntető intézkedésekkel sújtja a fedél nélkül élő embereket.

CSATLAKOZZ!
Szerinted is inkább az volna életszerű, ha a kormány a lakhatási válság megoldásán és a hajléktalanság megelőzésén dolgozna, és nem a hajléktalan emberek hatósági üldözésén?

Ha igen, akkor csatlakozz a tüntetésünkhöz 2012. december 21-én pénteken a Kossuth téren. Hívd el a barátaidat és ismerőseidet is, a csatolt szórólap segítségével pedig értesíts minél több hajléktalan és lakásszegénységben élő embert!

PROGRAM

14.30h - ételosztás
16-17h - tüntetés beszédekkel és közös performansszal

A tüntetésen beszédet mondanak többek között A Város Mindenkié, a Dzsaj Bhim Közösség, a Hiteles Mozgalom, a NANE és a Hallgatói Hálózat képviselői is!

MI A LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS KINEK SEGÍTHET?

A lakhatáshoz való jog azt jelenti, hogy megfelelő szociálpolitikai intézkedésekkel az államnak olyan körülményeket kell teremtenie, hogy a lakhatás a szegény emberek számára is megfizethetővé váljon. A lakhatáshoz való jog magában foglalja az elhelyezés nélküli kilakoltatás tilalmát, és azt, hogy a társadalom minden tagja számára elérhető kell, hogy legyen a megfelelő színvonalú, azaz ivóvízzel, fűtéssel, világítással, csatornázással ellátott lakhatás. A lakhatáshoz való joggal az állam nem ingyen lakást biztosít, hanem olyan intézményrendszert épít ki és olyan lakhatási lehetőségeket teremt, amellyel a bajba jutott emberek ki tudnak jutni nehéz helyzetükből. Szeretnénk, hogy Angliához és Franciaországhoz hasonlóan Magyarországon is jogszabály rendelkezzen a kikényszeríthető lakhatáshoz való jogról.

A lakhatáshoz való jog érvényre juttatása nemcsak a hajléktalan emberek érdeke. Megfelelő szociálpolitikai intézkedések bevezetésével a lakhatáshoz való jog megoldást jelenthetne a bajba került devizahiteleseknek, a rezsihátralékosoknak, a bántalmazott nőknek és gyermekeiknek, az állami gondozásból kikerülő fiataloknak, azoknak az elszegényedett családoknak, akiket a hajléktalanná válás fenyeget, és annak a másfél millió embernek, akik a minimálisan megfelelőnél alacsonyabb színvonalú, felszereltségű vagy túlzsúfolt lakásban élnek.

ELŐZMÉNYEK

Kapcsolat: 06-70-217-2601 (Sebály Bernadett)
Email: avarosmindenkie@gmail.com
Blog: www.avarosmindenkie.blog.hu

Szólj hozzá! 2012. dec. 18.

SZOCIÁLIS ÁGAZATOK

1)       Kifogásoljuk az átgondolatlan, érdemi társadalmi egyeztetések és hatásvizsgálatok nélküli jogalkotást, a túlzott központosítást, a szociális szolgáltatások csökkenő állami támogatását és a szociális ellátások alacsony szintjét!

2)       Kifogásoljuk a munkavállalók kiszolgáltatottságát növelő új Munka Törvénykönyvét, a sztrájkjog korlátozását és az álláskeresési járadékra való jogosultság időtartamának 3 hónapra csökkentését!

101 komment 2012. dec. 17.

Ahogy a kenyérnek, úgy az állampolgári öntudatnak is ára van – pláne, ha az utcára vonul, hogy érvényesítse akaratát. A holnapi tüntetés költségvetésének végösszege még jelenleg is formálódik, mindenesetre az már látható, hogy közel 900.000 Forintot fog kitenni. Megnyugtatásképpen: tételes listát fogunk közölni minden költésről. Viszont. Ezt mi, saját zsebből nem tudjuk finanszírozni. Ezért a segítségetekre van szükségünk. Viszont. A Humán Platform jelenleg jogilag nem jegyzett társaság, ezért adományokat sem fogadhatunk. Annak érdekében, hogy törvényesen járjunk el, tagszervezetünk, a Független Előadó-művészeti Szövetség tagja, a Krétakör Alapítvány vállalta, hogy fogadja az adományokat, azokat könyveli és kezeli. Ne legyen félreértés: a felajánlott adományok nem a Krétakört fogják gazdagítani. Ők csak könyvelik és vezetik (címletekre lebontva és forintra pontosan) a Humán Platformnak felajánlott összegeket, amiből kifizethetjük a demonstráció költségeit.

Szólj hozzá! 2012. dec. 16.

Szólj hozzá! 2012. dec. 16.

A Magyar Művészeti Akadémia mai közgyűlésén Fekete György többek közt azt mondta: az MMA nem vetette ki a hálóját a Műcsarnokra, de Gulyás Gábor folyamatosan "ellenvéleményeket mondott", úgy a Nemzeti Szalon, mint a Makovecz-kiállítás kapcsán, a "nemzeti együttműködés kormánya mellett nemzeti együtt-nem-működést gyakorolt." Továbbá kikérte magának, hogy a művészeti élet szabadságát az Akadémián kérjék számon, de " egy kisebbség által hirdetett relatív művészi szabadság dolgában nem lehet elnézőnek lenni." Az akadémikusok kritikai megjegyzéseire nem kívánt reflektálni.

A tagság körében nyílt titok volt, hogy Ekler Dezső építész kilépő nyilatkozatot küldött az elnökségnek, amelyben helyteleníti a Műcsarnok elfoglalását, és hogy Fekete a tagok kizárásával dönt a fontos kérdésekről. A levelet azonban Ekler írásos kérése ellenére sem olvasták fel. 

A napokban nyilvánosságra került egy másik levél is, többek közt Keserü Katalin, Deim Pál, Bukta Imre, Orosz István, Novák Ferenc, illetve az azóta már ki is lépett Fehér László aláírásával, amelyben Fekete diktatórikus vezetési gyakorlatát bírálják. A levél aláírói szerint megdöbbenést keltett a tagság körében a Műcsarnok felügyeletének átvétele - a tagok megkérdezése nélkül. Arra kérik Fekete Györgyöt, hogy járjon el a "szerencsétlenül megfogalmazott törvény vonatkozó pontjainak megváltoztatása érdekében", így például a "Műcsarnok, egyetértési jog és a döntéshozó testületekben részt vevő képviselők személye" kapcsán. A levél azzal zárul, hogy felkérik Feketét, hogy ha egyetért gondolataikkal, a szombati közgyűlésen ismertesse döntését, ha nem, akkor a fenti kérdések megvitatása szerepeljen külön napirendi pontként az ülésen.
Egyik sem történt meg.

A közgyűlést követő sajtótájékoztatón Fekete megpróbálta tisztába rakni a nagy port kavart, Konrád György magyarságát megkérdőjelező kijelentését - ekképpen sikerült: 
"Ha külföldiek támadják Magyarországot, az nem fáj annyira, mintha valaki olyan támadja kívülről Magyarországot, aki onnan errefelé magyar. Magyarnak látszik. Fájdalmas számunkra, hogy őt magyarnak könyvelik el onnan errefelé. És ezt a magatartást nem nagyon szerették a világon sohasem."

1 komment 2012. dec. 16.

Követeljük az MMA testületi státuszának eltörlését!

2011.április 2-ai hatállyal a Magyar Művészeti Akadémia nevesítve lett Magyarország Alaptörvényében. Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát . A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és gazdálkodásukat törvény szabályozza.”
2011. augusztus 10-én hatályba lépett a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény, mely köztestületi státuszt, és kizárólagos kultúrairányító szerepet adott egy magán alapítású egyesületnek. „1. § (1) A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) az önkormányzás elvén alapuló köztestület, amely a művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és az iparművészettel, valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel -, továbbá a művészet elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat lát el.”

Szólj hozzá! 2012. dec. 15.

A József Attila Kör nyilatkozata a kulturális területeket érintő változásokról, problématerületekről, valamint a  Humán Platformról.

Az elmúlt években az egészségügyi, oktatási és szociális ágazatok krízishelyzetbe kerültek. A nemzetközi szinten is magas színvonalat képviselő kortárs művészetek megítélése ezzel párhuzamosan fokozatosan lejtmenetben haladt a mindenkori kultúrpolitika hathatós segítségével. Ennek a folyamatnak 2012-ben értünk az eddigi legmélyebb pontjára. Az EMMI és a Kulturális Államtitkárság hosszú ideje képtelen a rábízott területek felelős képviseletére.

Szólj hozzá! 2012. dec. 14.