Humán Platform

A kultúra, az oktatás, a szociális és egészségügyi ellátás területén dolgozók oroszlánrészt vállalnak a társadalom működtetésében, az életminőség javításában, a társadalmi felemelkedés előmozdításában. Mi, alapító szervezetek a Humán Platformot azért hoztuk létre, hogy felismertessük a közvéleménnyel a szféra jelentőségét, és közös erővel próbáljuk kiharcolni szakmai működésünk feltételeinek javítását. Kapcsolat: human.platform@gmail.com

A Független Előadó-művészeti Szövetség tiltakozik az ellen, hogy Nemzeti Kulturális Alap Színház-és Táncművészeti Kollégiumában az öt felkért delegáló szervezet közül csak három, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Teátrumi Társaság és a Magyar Táncművészek Szövetségének jelöltjei kaptak helyet, s hogy ennek következtében az előadó-művészeti törvényben külön is nevesített, normatív támogatásból nem részesülő területnek nincsen képviselete az állami projektfinanszírozó testületben.

Elfogadhatatlannak tartjuk a Magyar Teátrumi Társaság által lebonyolított, és több ponton manipulált szakmai jelöltállítás folyamatát és kimenetét, amit a miniszteri kinevezések ahelyett, hogy szakmai és társadalmi felelősséggel ellensúlyoztak volna, tovább súlyosbítottak. Az NKA vezetősége és apparátusa sem az Előadó-művészet Kollégiuma feloszlatásáról, sem az új testületek létrehozásáról nem adott közhivataltól elvárható pontos, átlátható és számon kérhető információt, ezzel tovább erodálta a szervezet hitelét mindazoknak a szemében, akik eddig tőle vártak legalább némi kárpótlást a gyakran önkényes minisztériumi döntéshozatallal szemben.

Felszólítjuk az NKA Bizottságát, hogy haladéktalanul rendelje el új eljárás lefolytatását! Amennyiben ez nem történik meg, meg kell állapítanunk: az NKA-t is elérte a kultúrharc, s megszűnik a plurális szakmai egyeztetés, széleskörű érdekképviselet és független kultúrafinanszírozás fórumaként működni.

A FESZ elnöksége

Budapest, 2014. január 16

Szólj hozzá! 2014. jan. 17.

A Humán Platform a hazai humán területek érdekvédelmi szervezeteinek és hálózatainak ernyőszervezete, a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) pályázatán – ahogy az a különböző híradásokból már tudható – 2 éves időtartamra, szervezetfejlesztési célkitűzéssel, 119.845 EUR összeget nyert. A pályázat beadója és lebonyolítója a Krétakör Alapítvány volt: erre a Humán Platform tagszervezetei hatalmazták fel mint a pályázati kritériumok alapján érvényesen indulni képes jogi személyt. A Krétakör Alapítvány munkatársai részben kezdeményezték, részben segítették a Humán Platform megalakulását és eddigi működését; így számos rendezvényének, eseményének adminisztratív lebonyolításában működtek közre. Mindez a tagszervezetek képviselőinek plenáris ülésen megszavazott jóváhagyásával történt, ahogy arról minden alkalommal beszámoltunk.

Ebben eddig semmi újdonság nincs.

Jelen közleményünket azért fogalmaztuk, mert az elmúlt héten a Heti Válasz, majd ennek nyomán a közszolgálati médiumok, a kormánypárti portálok, illetőleg Hoppál Péter, a Fidesz országos szóvivője is arról számolt be, hogy nemzetközi összeesküvés készül Magyarország ellen, ál-civil szervezetek részvételével, amelyek működésükkel a magyar emberek jólétét és biztonságát veszélyeztetik.

A hidegháborús retorika okozta szomorúságunkat félretéve, arról szeretnénk tájékoztatni az összeesküvés-elméletekre kevésbé fogékony közvéleményt, hogy sem a Humán Platform, sem annak tagszervezetei nem készültek, és nem is készülnek Magyarországot lejárató akciókra; nem szerveznek sem titkos, sem nyílt összeesküvést. Az olyan közéleti megnyilvánulások, amelyek szerint Magyarországon a szakmai önrendelkezés, az emberi jogok védelme és a társadalmi párbeszéd kereteinek és intézményeinek megerősítése ma nemzetvesztő tevékenységnek minősül, éppen a Humán Platform létjogosultságát igazolják. Látszik, hogy van mit tenni a társadalmi kohézió és az együttműködési kultúra fejlesztéséért, akár a kormányzattal való konfrontációt is vállalva e kérdésekben.

Közleményünkkel egy időben közzétesszük a Norvég Civil Támogatási Alaphoz benyújtott pályázatunkat. Jelezve ezzel, hogy nincs kitérő az átláthatóság és a számon kérhetőség követelménye elől. A demokratikus nyilvánosság egyik legfontosabb elvárása, hogy e kívánalmaknak a civilek és az államigazgatás tényezői egyaránt eleget tegyenek.

NCTA_makro_HP_130824.pdf

Humán Platform és tagszervezetei

Szólj hozzá! 2013. aug. 24.

TÜNTETÉS ELSZÁMOLÁS

Kedves Támogatóink, Szimpatizánsaink!

Ígéretünkhöz híven közöljük a március 9-én tartott demonstráció megtartását lehetővé tévő, a Krétakör Alapítvány számlájára beérkezett, illetve a helyszínen a gyűjtődobozokba elhelyezett adományok elszámolását.

1) HELYSZÍNI ADOMÁNYOK

érme darab összesen
5       118   590FT
10     180   1800 Ft
20     206   4120Ft
50     197   9850 Ft
100   359   35900 Ft
200   475   95000 Ft
500   217   108500 FT
1000  317  317000 Ft
2000  34    68000 FT
5000  3      15000 FT
10000 4     40000 FT

695760FT

2) ÁTUTALÁSSAL ÉRKEZETT ADOMÁNYOK

magánszemélyektől összesen 75 000FTÍGY ÖSSZESEN 770 760 FORINT ÉRKEZETT HOZZÁNK, KÖSZÖNET ÉRTE!3) KÖLTSÉGEINK

MEGNEVEZÉS TÉTEL ÖSSZEG
világosítás 12 000     12 000ft
molino1 112 820      112 820
molino2 72 160        72 160
szállítás 15 000        15 000
Színpad fedés 1       150 000ft
Lajtos kocsi 1          15 000 Ft
Világítás                  9 600 Ft
színpad 8m x 5m      70 000 Ft
Sajtó, kerekes székes színpad 28 000 Ft
Hang + monitor 1    125 000 Ft
Késleltetett hang 1   60 000 Ft
Zenekari monitor rendszer 50 000 Ft
Aggregátor alapdíj 1   55 000 Ft
Aggregátot üzem 8    52 000 Ft
Csőkordon (2.5m) 8   8 000 Ft
kerítés (3.5m) 18     18 000 Ft
Sátor (6m x 3m) 1   15 000 Ft
Szék 6 200 Ft          1 200 Ft
Pulpitus 1               12 000 Ft
Kordon száll             40 000 Ft
Összesen: 920 780ft

JELENLEG 150 020 FORINT MÍNUSZBAN VAN A DEMONSTRÁCIÓNK MEGRENDEZÉSE, EZÉRT MINDEN TOVÁBBI ADOMÁNYT KÖSZÖNETTEL VESZÜNK!

Szólj hozzá! 2013. már. 19.

A budapesti Ludwig Múzeum igazgatójának, Bencsik Barnabásnak a mandátuma február 28-án lejárt, s azt az EMMI nem hosszabbította meg még az esetleges pályáztatás időtartamára sem. 

Szólj hozzá! 2013. már. 04.

1 komment 2013. feb. 08.

A Humán Platform az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek, valamint személyek összefogása. Célunk a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése.

Feladatunk az érdekképviselet, a mindenkori hatalom szakmai és civil kontrollja a humán szférát érintő kérdésekben. Ezeken a területeken nyomon követjük az állami szerepvállalást, az erőforrások újraelosztását. A már működő és tervezett programok kritikájával és javaslatainkkal az átgondolt, hosszú távon fenntartható, garanciákat tartalmazó szakpolitikák kidolgozásához járulunk hozzá. Szempontjainkat a felelősségteljes és hatékony finanszírozás érdekében a mindenkori nemzetgazdasági realitások figyelembevételével alakítjuk ki.

Támogatjuk a szakmai autonómiát, valamint az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közötti szakmai egyeztetéseket, hogy ezáltal minden érintett részt vehessen a döntéshozatal folyamatában. A közpolitikai színtér teljes jogú szereplőjeként a Humán Platform politikai pártoktól független, de a kormányzattal, pártokkal nyilvános és formalizált párbeszédet folytat. A hazai és nemzetközi nyilvánosság korrekt, hiteles tájékoztatásával elősegítjük az átláthatóságot, és azt, hogy minden ügy fontosságához méltó figyelmet kapjon.

Részt kívánunk venni a civil társadalom mozgósításában. Támogatjuk az alulról szerveződő civil közösségek kiépülését, megerősödését, és együttműködünk velük közös céljaink elérésében. Kiállunk az alapvető demokratikus jogok, a kisebbségi vélemények és az értékek sokszínűségének tiszteletben tartása mellett. A humán szféra eszközeivel küzdünk a társadalmi mobilitásért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért és a méltóságteljes emberi életért.

Ezen alapelveket a Humán Platform tagjai és tagszervezetei magukra érvényesnek tartják.

1 komment 2013. feb. 08.

Szólj hozzá! 2013. feb. 03.

A Humán Platform a tranzit.hu által alapított Katalizátor-díj videókampányában.

A díjról bővebben a tranzit.hu honlapján lehet tajekozódni.

1 komment 2013. jan. 16.

Több egészségügyi szervezet, így a Magyar Orvosok Szövetsége, az Orvosegyetemek Szakszervezete, a Mentődolgozók Szakszervezete és a Független Egészségügyi Szakszervezet nyílt levélben fordult a miniszerelnökhöz.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

 

Rendkívüli súlyú ügyben kell Önhöz fordulnunk, ezért kérem nézze el nekünk, hogy szakítva szolgálati út betartásának szokásával, ezúttal nem az ágazatot felügyelő minisztériumhoz fordulunk. Tesszük mindezt felelősségünk teljes tudatában, s ez a felelősség nem csak szakszervezeteink tagsága felé kötelez minket, de a várható következmények miatt a társadalom egésze felé is. Meggyőződésünk, hogy a kormány által 2012. december 29-én elfogadott és 2013 január 1-jén hatályba lépő rendelet- a közszférában alkalmazandó nyugdíj-politikai elvekről- az egészségügyi ágazatban jelen formájában végrehajthatatlan. Véleményünk szerint ha mégis a rendelet alkalmazásra kerül, Magyarország egészségügyi ellátása és különösen annak járóbeteg-ellátása jóvátehetetlen károkat szenved. Óvatos becslések alapján is legalább tízezer egészségügyben dolgozót- orvosokat, szakdolgozókat egyaránt- érint a kényszernyugdíjazás. A járóbeteg-ellátásban dolgozó orvosok csaknem 70 %-át.

1 komment 2013. jan. 09.

Szólj hozzá! 2013. jan. 09.